Ventilation

Kanaler som läcker leder till ofrivillig ventilation. Luften transporteras inom byggnaden på ett sätt som inte är planerat, och detta ger negativa konsekvenser på miljön inomhus.

Om ett självdragssystem tar in luft från andra utrymmen än lägenheterna innebär det en avsevärd försämring av luftomsättningen.

I ett system med mekanisk frånluft kan man få problem med undertryck i lägenheterna och ökad energianvändning för fläktarna.

Vi tätar kanalerna med kompositrör (fritt från gifter) för att säkra ett bra flöde och en bra inomhusmiljö.

Ventilation

Materialet

Kompositröret har en basisk grund och kan därmed tillverkas av vattenbaserad giftfri värmehärdande harts. Kompositmaterialet är unikt och kan måttbeställas i olika dimensioner. Materialets beskaffenhet är att kunna anta vilken form som helst, och kan användas i alla typer av kanalsystem så som

  • Svartplåtskanaler
  • Asbestkanaler
  • Gjutna kanaler
  • Murade kanaler

Produkterna har omsorgsfullt testats och uppnått högsta täthetsklass D enligt europastandarden SS EN 12237.

Produkterna uppfyller stränga krav vad gäller brandbeständighet och isolering. Insatsrören är starka, lätta och ger en perfekt isolering. Materialet har mycket låg skrovlighet, vilket ger låg friktion som garanterar hög flödeshastighet, bättre drag, minimalt med sotansamling och försmutsning i den renoverade kanalen. Kompositmaterialet fungerar med alla typer av omkringliggande material.

Materialet är testat och beprövad under många år och uppfyller de strängaste miljökraven som ställs på varor för bygg- och fastighetssektorn. Produkterna är giftfria och miljövänliga genom hela livscykeln.

Inspektion

Med kamera gör vi en noggrann undersökning av ventilationskanalen. Dimension, längd och vinklar kontrolleras. Åtkomst till kanalen via tak/vind samt don i lägenhet är en förutsättning. Vid förekomst av hinder i kanalen rensas detta bort. Don demonteras i lägenheten.

Information

Efter genomgången inspektion informerar vi alla berörda parter om vad vi ska göra, tidsplan och hållpunkter. Självklart besvarar vi alla frågor. All information till de boende förankras först hos beställaren.

Ventilation i hemmet

Renovering

Det flexibla fodret förs in i kanalen. När fodret är på plats trycksätts fodret och expanderar ut. Därefter härdas fodret tills det värmehärdande vattenbaserade hartset polymeriserats helt. Fodret blir självbärande.

Kontroll & Dokumentation

När renoveringen är slutförd kontrolleras kvaliteten på den utförda renoveringen med kamera. Alla kanaler dokumenteras med spårbarhet på kontrollplan. Sedan monteras don tillbaka i lägenheten. Och det märks knappt att vi varit där.

Överlämning

Till sist överlämnas dokumentationen till uppdragsgivaren. Allt material dokumenterat på signerad kontrollplan för samtliga kanaler till fastighetsägaren/ uppdragsgivaren, i samband med godkännande av det renoverade ventilationssystemet. Dokumentationen utgör en garanti och är till mycket god hjälp vid eventuellt behov av framtida arbeten i systemet.