Relining, som är en mycket framgångsrik teknik för att förnya gamla och slitna rörledningar, har blivit en etablerad metod i Umeå för att reparera, effektivisera och modernisera avloppssystem.

 

Proline relining

Pålitlig metod.

I Umeå med omnejd pågår kontinuerligt arbeten med relining-tekniken för att adressera de utmaningar som kommer med åldrande rörledningar. Istället för den traditionella metoden att byta ut hela rörledningssystemet, s.k. stambyte, som påverkar de boende negativt under en längre tid; så väljer bostadsrättsföreningar och fastighetsägare att använda relining för att förlänga livslängden på befintliga rör. 

Relining kallas också för rörrenovering, rörinfodring, infodring, stamrenovering, stamledningsrenovering, flexibla foder, invändig beläggning och rör-i-rör.

Smidigt för alla parter.

I Umeås tätbebyggda områden ligger det en utmaning i att genomföra stora ingrepp och renoveringar p.g.a. av mer svårtillgängliga fastigheter. Relining kräver inte samma resurser som ett stambyte, och är således lättare att planera samt genomföra.

Reliningsarbetet genomförs snabbt & effektivt, och de boende/verksamma i fastigheten märker knappt av när det sker.

Umeå.

Referenser i Umeåområdet.