Vanliga frågor & Svar

Rörrenovering kallas också relining, rörinfodring, infodring, stamrenovering, stamledningsrenovering, flexibla foder och rör-i-rör, ”kärt barn har många namn”

Gamla rör blir som nya (invändigt)
Rörrenovering är ett samlingsbegrepp för att förnya gamla och slitna rörledningar. Traditionellt har rörledningssystem renoverats genom att rör och ledningar bytts ut mot nya. Med rörrenovering kan gamla rör förnyas utan att behöva riva ut befintliga rör. Det innebär betydligt lägre kostnader, minimalt med avfall, minimala störningar för de boende samt en avsevärt snabbare arbetsprocess.

Renovering med polyesterplast, dit vår egen Proline-metod hör. Proline Group var först med denna metod. Vanligen gjuts det nya röret i flera lager med en tids härdning mellan varje lager.

Flexibla foder (ibland även kallad strump-teknik) där en epoxiimpregnerad polyesterliner vrängs in eller dras in i det gamla röret och får härda. Hit hör vår Prosoc-metod.

Nej, med våra metoder behövs ingen rivning. Vi renoverar rören genom att gå in via anslutningar för toalett, tvättställ, golvbrunn och diskbänk. När vi är klara märker du knappt att vi varit där.

Normalt från 2” (ca 50 mm) till 8” (ca 225 mm) . Men vi renoverar både mindre och större dimensioner, allt är beroende på förutsättningarna.

Nej, våra metoder kan tillämpas i alla typer av byggnader och lokaler. Vi har bland annat utfört arbeten på sjukhus, äldreboenden, affärslokaler, industrier och kulturminnesskyddade fastigheter.

Det är den vanligaste frågan vi möter ute hos fastighetsägarna. Ett svar som tyvärr gäller i väldigt många fall är att det är sämre än man tror. Livslängden varierar mycket. I många hus byggda så sent som på 1980-talet kan man hitta akuta rostskador och spräckta plaströr. Det är samtidigt mycket svårt att bedöma livslängden då slitaget på befintliga rör är beroende på deras ålder, sammansättningen i materialet samt givetvis hur rören används både i frekvens och vad som spolas ner. Generellt kan man dock säga att ett gjutjärnsrör korroderar ca 1mm per 10 år. Även om man bör vara fackman för att konstatera skadornas omfattning kan man själv förebygga en del om man vet vad man ska reagera på.

Vi är ett stabilt och långsiktigt företag genom vår storlek och våra starka ägare, den industriella gruppen Lifco. Vi är trygga i vår teknik och våra medarbetares kompetens.

Ja, titta på de synliga rören, exempelvis i källaren. Finns det bruna prickar på rören är de sannolikt genomrostade. Tack vare den feta smutsen på insidan av röret rinner inte avloppsvatten genom hålen. Trycker man med en kniv så ser man snart hur dåliga rören är. Tyvärr är det dock så att även om röret verkar helt på den synliga delen kan det vara sönderrostat på andra ställen. Böjar är extra utsatta partier. Tänk också på ifall det har varit läckage tidigare, bör ni ta reda på orsaken. Och om ni tänker rengöra rören, tänk på att de avlagringar som finns i rören kan vara det enda som håller rören täta.

Ja. Röret håller för både högtrycksspolning och mekanisk rensning på samma sätt som PVC-avloppsrör.

Ja, absolut. Rör renovering med våra metoder kan utföras oberoende av övriga upprustningsåtgärder i en fastighet. Det kan ske före, i samband med eller efter andra renoveringar. Det ger fastighetsägaren möjlighet att själv bestämma vilka insatser som skall göras och i vilken tid utan att det tvingas fram genom att avloppsrörens skick är dåligt. Ett med Proline Group renoverat rör kan anslutas till på marknaden befintliga kopplingar och nipplar i de fall ytterligare anslutningar mot avloppssystemet skall göras.

Vanligtvis är avloppsrör renoverade med Proline Groups metoder tystare då det inre röret fungerar som ljuddämpare. Trots att rörens dimension minskar något ökas flödeskapaciteten jämfört med ett gammalt gjutjärnssystem i och med att det blir färre avlagringar. Avloppsrör är dessutom överdimensionerade vid tillverkning.

Sammanfattning livslängd Livslängden beror självklart på många olika faktorer och hur stammen eller avloppsledningen används. Till exempel beror livslängden på kvaliteten på din specifika produkt eller vilken typ av fastighet den är placerad i.

Tätskikt: 20-30 år
Toalett, tvättställ och badkar: 30-35 år
Vattenledningar av koppar: 50-60 år
Avloppsledningar av gjutjärn: 30-60 år
Avloppsledningar av PVC-plast från 60-70-talet: 20-30 år
Avloppsledningar av plast från senare tid: 50 år och mer
Vattenledningar av galvaniserat stål: 30-40 år

Källa: Reliningrapport 2011, KIMAB, Swerea.