Om oss

Proline Group är marknadsledare inom rörrenovering i fastigheter.
Vi erbjuder effektiva och flexibla lösningar för att åtgärda dag- och spillvattenledningar så smidigt och kostnadseffektivt som möjligt både för fastighetsägare och för boende. Med vår egenutvecklade Proline-metod renoverar vi de gamla rören genom att spruta ut en plast invändigt. Alternativt använder vi vår Prosoc-metod där vi vränger in ett flexibelt foder. Vi är en helhetsleverantör och utför arbetet helt i egen regi, för att kunna säkerställa en jämn och hög kvalitet och ett professionellt genomförande.

Projektplanering på Proline Group
Vår kunniga personal är på väg till ett uppdrag med relining.

AFFÄRSIDÉ

Proline Group erbjuder trygg rör renovering av dag- och spillvattenledningar till fastighetsägare som prioriterar bekvämlighet, snabbhet, kvalitet och ekonomi.

VISION

Proline Groups vision är att bli det självklara valet för fungerande spillvattenrör.

PROLINE GROUP - EN STABIL OCH TRYGG PARTNER

Proline Group är rankad med en trippel-A kreditrating (AAA), en hög värdering enligt Soliditet (Nordens ledande leverantör av kredit- och affärsinformation). Och ett kvitto på att Proline Group är en stabil och professionell partner både för kunder och leverantörer.

Ägare

Proline Group ägs av Lifco AB. Lifcokoncernen är en industriell grupp som är uppdelad i tre affärsområden: Dental, Demolition & Tools och Systems Solutions.
Lifco AB börsnoterades hösten 2014, men ägs fortfarande av Carl Bennet AB som är majoritetsägare.

För mer information om Lifco besök lifco.se

"Gemensamt för bolagen inom Lifco är deras unika marknadsposition. Vi ser en oerhörd potential i Proline Groups teknik. Med en långsiktig och stark ägare i ryggen kan vi ta större steg och samtidigt också erbjuda våra kunder en helt annan typ av säkerhet."

Niklas Persson
Styrelseordförande för Proline Group

lifco växer.

Segelbåt med samma material som används i relining.

Vår historia

Idén till metoden med renovering av dag- och spillvattenledningar med hjälp av plast föddes 1989 av Prolines Group grundare Sten Edström. Som entusiastisk båtägare insåg han att plast, som är så bra på att hålla vattnet ute i en båt, även borde kunna användas för att hålla det inne i spill och dagvattensystem som sett bättre dagar.

Sten Edström brann för sin idé och ägnade år av mödosamt arbete åt att utveckla den. Idén patenterades och verksamheten etablerades på allvar. Det första renoveringsprojektet genomfördes i Gävle 1995, resten är historia.


Våra värderingar

För Proline Group är kunden alltid i fokus. Vi är framgångsrika tack vare våra kunder och medarbetare. Varje projekt är unikt och kunden ska alltid vara nöjd med resultatet. Vi arbetar alltid utifrån kundens speciella förutsättningar, behov och önskemål. Vi löser problem med vårt gedigna kunnande och välbeprövade tekniker. Proline Group består av oss som arbetar här och vårt sätt att vara. Våra värderingar är därför avgörande för hur vi uppfattas av våra kunder.

Ledare

– Proline Group är marknadsledare. Vi ska alltid leverera kvalitet in i minsta detalj. Vi besitter en gedigen kunskap eftersom vi själva har utvecklat tekniker och ägnar oss åt omfattande teknikbevakning och utvecklingsarbete. Vi har alltid tillgång till bästa möjliga teknik och kan ständigt förbättra vårt arbetssätt. Som marknadsledare måste vi också vara ödmjuka.

Professionell

– Proline Group är ett tryggt val som ska överträffa kundens förväntningar. Vi tar ansvar och håller hög kvalitet in i minsta detalj genom hela leveransen. Vi är lösningsorienterade och ärliga. Vi levererar kvalitet på kort och lång sikt. Och vi håller våra löften.

Trevlig

– Vi på Proline Group är trevliga i alla våra kontakter med omvärlden. Vi är serviceinriktade, flexibla och kan hantera många olika situationer. Vi ger alltid ett pålitligt intryck.


Miljö & Kvalitet

Miljöpolicy

Proline Group ska i sin verksamhet med rör-renovering av spill- och dagvattenledningar i fastigheter, aktivt arbeta för att minska verksamhetens miljöpåverkan. Miljöarbetet ska därför präglas av ständiga förbättringar och förebyggande av utsläpp. Vi ska uppfylla lagar och förordningar och övriga bestämmelser som omfattar vår verksamhet. Alla medarbetare ska vara medvetna om sitt ansvar och förstå sin roll i miljöarbetet.

Kvalitetspolicy

Proline Group ska i sin verksamhet med rör-renovering av spill- och dagvattenledningar i fastigheter, uppfylla kundens och samhällets krav. Information om vår produkt och våra tjänster ska vara tydlig. Vi ska lägga stor vikt vid att kunden förstår vad vår leverans innebär och att dennes berättigade förväntningar alltid ska tillgodoses. Vårt kvalitetsarbete ska därför präglas av ständiga förbättringar. Våra medarbetare ska vara medvetna om sitt ansvar och förstå sin roll i kvalitets- och miljöarbetet.