relining med olika metoder

Oude leidingen worden weer als nieuw

Relining is een verzamelnaam voor het vernieuwen van oude en versleten leidingen. Traditioneel werden leidingsystemen gerenoveerd door leidingen en draden te vervangen door nieuwe. Met relining kunnen oude leidingen worden vernieuwd zonder bestaande leidingen te hoeven uitscheuren. Dit betekent aanzienlijk lagere kosten, minimale verspilling, minimale overlast voor de bewoners en een aanzienlijk sneller werkproces.

Met relining kan het systeem geheel of gedeeltelijk worden gerenoveerd zoals het is

 • Regenwaterleidingen
 • Afvalwaterleidingen
 • Appartementen
 • Verzamelleidingen
 • Kelderleidingen
 • Dienstleidingen

Relining wordt ook wel buisrenovatie, buisbekleding, pijpvoering, leidingrenovatie, stamleidingrenovatie, flexibele liners, binnencoating en pipe-in-pipe genoemd.


Dit is hoe het proces werkt

Ons werk bestaat uit zes verschillende punten. Hieronder leest u meer over onze methode. 

1. Informeren

Als eerste informeren we alle betrokken partijen over onze werkzaamheden. We verstrekken informatie over de planning en de verschillende onderdelen van het werk. Uiteraard beantwoorden we alle voorkomende vragen, in veel gevallen tijdens een bewonersoverleg. Alle informatie wordt voorafgaand besproken met de opdrachtgever.

Information about relining by Proline group

2. Reiniging

We brengen beschermende folie aan op de vloeren en wanden in de ruimtes waar we onze werkzaamheden verrichten. Vervolgens demonteren we de aangesloten toestellen zoals het toilet en zetten we de overige afvoerpunten buiten gebruik. Vanuit de vrijgemaakte aansluitingen van toilet, wastafel en keuken kunnen we de aansluitleidingen met behulp van water en een roterende reinigingstool grondig reinigen. In veel gevallen wordt de tussenliggende standleiding ook vanuit deze punten gereinigd, maar we kunnen deze leidingen ook via het dak of zolderetages schoonmaken. Bewoners kunnen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden gewoon gebruikmaken van hun woning. Meubilair hoeft niet verschoven of afgedekt te worden tegen vuil.

Cleaning before relining pipes in a bathroom

3. Inspectie

Met behulp van een rioolinspectiecamera wordt het complete rioolafvoersysteem grondig en nauwkeurig bestudeerd en worden alle onderdelen gecontroleerd. Elke afwijking documenteren we in een controlerapport. Indien nodig wordt de leiding voorafgaand aan de relining van binnenuit voorbehandeld met één van onze reparatietechnieken.

Inspection of pipes before relining

4. Vernieuwing / Relining

Voor de renovatie van oude leidingen gebruiken we twee verschillende methodes. Welke het meest geschikt is, verschilt per opdracht. In sommige projecten is een combinatie van beide methodes de beste oplossing.

 1. DE POLYESTER METHODE
  De oude leidingen worden in meerdere lagen met polyester kunststof gerenoveerd met daartussen een uur uitharden. Onze coating heeft een materiaaldikte van ca. 3 mm.
 2. FLEXIBELE VOERING
  We draaien een flexibele voering in de leiding welke onder druk wordt gezet en gehard. Stekkerleidingen en spruitstukken worden geopend met een intern werkende robot die de opening van het spruitstuk tot volledige doorstroming freest. Als laatste wordt de op maat gemaakte kruisversteviging aangebracht.

5. Controle & Documentatie

Wanneer we klaar zijn met de rioolrenovatie controleren we de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden met een camera. Alle leidingen worden uitvoerig onderzocht en gedocumenteerd met een duidelijke referentie naar de inspectiebeelden. De losgekoppelde afvoeren van toilet, badkamer en keuken monteren we uiteraard weer terug. Niets wijst erop dat wij zijn geweest en werkzaamheden hebben uitgevoerd in de woning.

6. Oplevering

Ten slotte wordt de documentatie aan de opdrachtgever overhandigd. Al het op film gedocumenteerde materiaal wordt samen met een ondertekend inspectieplan van alle leidingen aan de eigenaar/opdrachtgever overhandigd, in verband met de goedkeuring van het gerenoveerde leidingsysteem. De documentatie bestaat uit een garantie en is zeer nuttig in geval van eventuele toekomstige werkzaamheden aan het leidingsysteem.