Veelgestelde vragen en antwoorden

Leidingrenovatie wordt ook wel relining, rioolrenovatie, kousrenovatie of pipe-in-pipe genoemd. Leidingrenovatie is een verzamelterm voor het inwendig vernieuwen van oude en versleten leidingsystemen. De traditionele techniek is gebaseerd op het verwijderen en vernieuwen van de leidingen. Door gebruik te maken van reliningstechnieken kunnen oude leidingen worden “vernieuwd” zonder de oude leidingen te verwijderen. Deze oude leidingen dienen als mal voor de nieuwe leiding. Een groot voordeel van deze werkwijze is een aanzienlijke kostenbesparing voor vernieuwing met minimale verstoring van het woongenot. Ook wordt er aanzienlijk minder afval gecreëerd en is de totale doorlooptijd van de werkzaamheden een fractie van het traditioneel vernieuwen.

PROLINE-methode: Renovatie met gebruik van glasvezel versterkte polyester kunststof.
Proline Group was de eerste die deze techniek heeft toegepast. Bij deze techniek wordt een nieuwe binnenleiding opgebouwd uit meerdere lagen van het kunststof met een periode van uitharding tussen het aanbrengen van de lagen.

PROSOC-methode: Relining met behulp van de kous-inversie techniek (flexibele liner).
Met deze techniek wordt een in epoxy gedrenkte polyster kous binnenstebuiten in de leiding geblazen en vervolgens op druk gebracht. Hierna heeft de leiding enige tijd nodig om uit te harden.

Nee, want met onze methoden is hak- en breekwerk overbodig. We relinen de leiding van binnenuit. Hierbij gebruiken we bestaande toegangen tot het leidingsysteem vanaf bijvoorbeeld de toiletaansluiting of vanaf het dak of zolderetage. Als we onze werkzaamheden hebben uitgevoerd is het nauwelijks zichtbaar dat we zijn geweest!

Normaal gesproken kunnen we onze methoden toepassen in leidingen vanaf een inwendige diameter van 50 mm tot ongeveer 225 mm. Echter relinen we ook kleinere en grotere leidingen. Alles afhankelijk van de omstandigheden van het specifieke leidingsysteem.

Nee, onze methoden kunnen worden gebruikt in allerlei soorten gebouwen en panden. We hebben werkzaamheden uitgevoerd in ziekenhuizen, verzorgingstehuizen, winkels, industrie en monumenten.

Dit zijn de meest gestelde vragen door gebouweigenaren. Helaas, het meest gegeven antwoord is vaak minder positief dan men meestal denkt. De levensduur van leidingen kan enorm variëren. In veel gebouwen die zijn gebouwd in de late jaren ’70 en begin jaren ’80 kan zelfs al veel corrosie in ijzeren leidingen en scheurvorming in kunststof leidingen optreden. Gelijkertijd is het erg lastig om de exacte levensduur te bepalen, omdat de slijtage van het systeem mede wordt veroorzaakt door de leeftijd van de leidingen, de samenstelling van het gebruikte materiaal, het gebruik van de leidingen en natuurlijk wat er door de leiding wordt gespoeld. In het algemeen kunnen we stellen dat gietijzeren leidingen ongeveer 1mm per 10 jaar slijten. Alhoewel alleen een professioneel bedrijf de exacte staat van de leidingen kan vaststellen, kan met regelmatige inspectie van de uitwendige staat van het leidingsysteem een goed beeld worden verkregen van de leidingen in het algemeen.

We zijn een stabiel bedrijf met een lange historie (meer dan 20 jaar) in leidingrenovatie. Daarnaast zijn we onderdeel van de financieel gezonde en sterke Lifco groep. We hebben het volste vertrouwen in onze techniek en competentie van onze medewerkers.

Ja. Kijk daarvoor naar de zichtbare delen van het leidingsysteem in bijvoorbeeld de kelder of op de begane grond. Als er bruine of duidelijk zichtbare vervuiling aan de buitenzijde zichtbaar is, zijn de leidingen doorgerot en lek. Vanwege de vetafzetting aan de binnenzijde van de leiding zijn de lekkages niet altijd direct zichtbaar en komt er nog geen water door de scheuren of gaten van de leiding. Wanneer deze plekken worden beroerd met bijvoorbeeld een mes of schroevendraaier wordt snel duidelijk hoe slecht de leidingen echt zijn. Ondanks dat leidingen soms in een ogenschijnlijk goede staat verkeren, kunnen roest en slijtage toch zijn opgetreden bij niet zichtbare delen van het stelsel. Bochten en valconstructies zijn met name gevoelig voor slijtage. In het geval er zich eerder lekkages hebben voorgedaan, is het belangrijk de oorzaak van deze lekkages na te gaan. In het geval een preventieve reiniging van het leidingstelsel is ingepland, dient er rekening mee te worden gehouden dat genoemde vetophopingen het enige kunnen zijn dat een leiding nog in elkaar houdt.

Ja. De leiding kan zowel hogedruk-water als mechanische reiniging doorstaan als ware het een PVC afvoerleiding.

Ja, uiteraard! Relinen met een van onze methoden is onafhankelijk van overige renovaties in of aan het gebouw. Wij kunnen onze werkzaamheden voorafgaand, gelijktijdig of na de andere renovaties uitvoeren. Dit geeft de gebouweigenaar de mogelijkheid om zelfstandig te besluiten welke projecten uitgevoerd moeten worden, zonder rekening te hoeven houden met de slechte staat van de leidingen. Na de leidingrenovatie met een van de Proline-methoden kan zonder enig probleem gebruik worden gemaakt van reguliere aansluit- en installatie onderdelen. Er hoeft geen rekening te worden gehouden met de uitgevoerde renovatie.

Normaal gesproken zijn rioolafvoerleidingen van afval- en regenwater aanzienlijk stiller nadat een van de Proline methoden is toegepast. Dit vanwege het feit dat de binnenleiding als geluidsdemper zal functioneren. Ondanks het feit dat de leidingdiameter iets is gereduceerd, blijft de afvoercapaciteit behouden of wordt zelf ietwat vergroot. In vergelijking met het oude en vervuilde gietijzeren afvoersysteem zijn er minder obstakels in de leiding aanwezig. De bestaande oude leidingsystemen zijn over het algemeen over gedimensioneerd wanneer er hedendaags veel gebruik wordt gemaakt van waterbesparende lozingstoestellen.

De levensduur is afhankelijk van verschillende factoren. Zo is bijvoorbeeld de gebruikte materiaalsoort van invloed op de levensduur, alsmede het soort van gebouw en het gebruik van de leidingen.

Afvoerleidingen gemaakt van koper: 50 – 60 jaar
Riool- en regenwaterafvoeren van gietijzer: 30 – 60 jaar
Riool- en regenwaterafvoeren van PVC (eind jaren ’60 tot begin jaren ’80): 20 – 30 jaar
Riool- en regenwaterafvoeren van kunststof van recentere datum: 50 jaar en meer
Afvoerleidingen uitgevoerd in gegalvaniseerd staal: 30 – 40 jaar

Bron: Källa: Reliningrapport 2011, KIMAB, Swerea.